Samenwerking en organisatie

Het COA werkt voortdurend aan de ontwikkeling van de eigen organisatie. En hoe beter wij dit doen, hoe leuker het ook voor eventuele nieuwe medewerkers is om bij het COA te komen werken! Dat ook samenwerking met gemeenten voor ons essentieel is, leest u eveneens in dit hoofdstuk.