video-play-button

Januari

Arts en Zorg

Arts en Zorg start 1 januari met het aanbieden van curatieve zorg voor asielzoekers. De overgang naar GZA verloopt succesvol. Op dinsdag 2 januari vinden de eerste spreekuren op locaties plaats. De eerste ervaringen in de praktijk zijn positief.


www.artsenzorg.nl

VOORwerk

Certificaat ‘Basisvaardigheden keuken’

Eind 2017 ontving in azc Overloon de eerste lichting cursisten vol trots hun certificaat ‘basisvaardigheden keuken’ uit handen van locatiemanager Betty de Vogel. Begin januari 2018 rondt ook een tweede lichting de cursus succesvol af. In Overloon wordt een cursus gegeven die asielzoekers in korte tijd de basisbeginselen van hygiëne en professioneel koken bijbrengt. De cursisten ontvangen een door het bedrijfsleven erkend certificaat. De cursus geeft zo invulling aan de doelstelling van het COA om mensen actief voor te bereiden op de toekomst.

KleurRijker

NT2-docenten verzorgen vanaf 14 januari hun taallessen aan vergunninghouders met het taallesmateriaal van uitgeverij KleurRijker. Het COA neemt hiermee afscheid van de huidige methodes van uitgeverij Boom. Uitgeverij KleurRijker levert het taallesmateriaal voor alle taaldoelgroepen: midden-/hoger opgeleiden, lager opgeleiden en analfabeten. Het materiaal bestaat uit fysieke boeken en een digitale leeromgeving. Hierdoor kunnen bewoners naast de lessen ook zelf verder studeren.


www.kleurrijker.nl

Excellente school

Basisschool Het Mozaïek in Arnhem-Zuid, de Interschool in Ter Apel en het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen ontvangen maandag 22 januari 2018 het predicaat excellente school. De scholen ontvangen de titel uit handen van de Inspectie van het onderwijs.

Onderhoudscontract met Facilicom

Lid van het bestuur Peter Siebers zet 31 januari zijn handtekening onder het langdurige onderhoudscontract met Facilicom. In lijn met de Visie op Huisvesting is gekozen voor een langdurig onderhoudscontract met Facilicom, op basis van partnerschap, voor het correctief en preventief onderhoud. Het contract voorziet in afspraken over groei en krimp, sturingsmechanismen via prestatie indicatoren en gaat uit van een vierkante meter prijs per onderhoudsniveau.


www.facilicom.nl/home

Februari

Methodisch werken en begeleiden

Begin februari start het project Methodisch werken en begeleiden. Het project (met Europese subsidie – AMIF) investeert in methodisch werken van opvangmedewerkers en het versterken van de samenwerking binnen de vreemdelingenketen. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van expertise en ervaringsdeskundigen vanuit het COA zelf. Het COA wil kwalitatief goede opvang en begeleiding bieden aan asielzoekers door uniforme ondersteuning van medewerkers. De ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid en de inzet van eigen competenties van bewoners. Dit vraagt verdere professionalisering van opvangmedewerkers.

‘Van perceptie naar feit: asielzoekers en buurtcriminaliteit’

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) publiceert 1 februari haar onderzoek 'Van perceptie naar feit: asielzoekers en buurtcriminaliteit'. Het rapport wordt met een beleidsreactie van staatssecretaris Harbers naar de Tweede Kamer gestuurd. In het onderzoek is gekeken of bewoners van opvanglocaties vaker verdacht zijn van een misdrijf dan de reguliere Nederlandse bevolking. Ook is onderzocht in hoeverre de aanwezigheid van een opvanglocatie gevolgen heeft voor de mate waarin buurtbewoners slachtoffer worden van criminaliteit (een misdrijf).


Rapport Rijksportaal >

De Verhalenwerkplaats

Vijftien bewoners van het azc in Harderwijk en achttien studenten van de kunstacademie ArtEZ in Zwolle werkten de afgelopen maand samen om kunst te maken. Plezier en verbinding stonden voorop en daarnaast was het doel om persoonlijke perspectieven op de wereld en op het leven met elkaar uit te wisselen. Hun expositie, de Verhalenwerkplaats, is begin februari te zien in het stadhuis van Harderwijk.

'Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?’

Het onderzoeksrapport 'Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?' verschijnt 6 februari. Dit betreft een onderzoek, uitgevoerd door Significant in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), naar vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders die in asielzoekerscentra verblijven in de periode december 2016 tot en met december 2017. Conclusie van het rapport is dat vrijwilligerswerk overduidelijk een impuls heeft gekregen.


Bekijk hier het rapport >

Oversteken

Mogelijk voor het eerst in de historie van het COA verhuizen op 8 februari alle bewoners samen van het ene azc naar het andere azc. De bewoners van de Amsterdamse azc’s ‘steken over’ van de Wenckebachweg naar de Willinklaan. Hiermee is de sluiting van de COA-locatie in de roemruchte Bijlmerbajes aan de Wenckebachweg (een van de laatste noodopvanglocaties uit 2015/2016) een feit.

Buddyproject Hardenberg

Tijdens een informatieavond op 20 februari horen inwoners van de gemeente Hardenberg meer over de eerste ervaringen met het buddyproject van de locatie. Dit project brengt asielzoekers door alledaagse activiteiten – van koffie drinken tot muziek maken - in contact met bewoners van Hardenberg. Voor beide groepen blijkt het een waardevol initiatief. De avond levert nieuwe buddy’s op voor de tweede ronde van dit project.

Ken je buren!

Bewoners van het azc in Assen koken 22 februari een middagje in de keuken van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). “Wat was het gezellig, rond lunchtijd in onze keuken en het WZA-restaurant!”, schrijft het WZA op haar Facebookpagina. “Wij hielden samen met het COA een themadag. Bewoners van het COA kwamen in onze keuken koken, met ondersteuning van de WZA-koks. De bewoners hielpen daarnaast mee om de maaltijd te serveren.”

Maart

Eerste schreden op ijs

COA en de Nijmeegse Schaatsvereniging NSV organiseren 2 maart een schaatsevenement voor tachtig asielzoekers in het Triavium in Nijmegen. Vrijwilligers van de schaatsvereniging en taleninstituut In’to van de Radboud Universiteit helpen de asielzoekers bij hun vaak eerste schreden op het ijs.

Wijksafari

In de azc’s Joseph Haydlaan en Einsteindreef in Utrecht is een bijzondere theatervoorstelling in wording: acht makers en acteurs verblijven op het azc en de wijk Overvecht en lopen mee met medewerkers en bewoners. Op basis van hun ervaringen maken de acteurs van theatergroep Zina en Adelheid|Female Economy een mobiele theatervoorstelling. Met scooters en bussen gaan de toeschouwers naar acht plekken rondom azc Einsteindreef. Na afloop van de Wijksafari ontmoeten toeschouwers, acteurs en azc-bewoners elkaar in de recreatiezaal van azc Einsteindreef.


Wijksafari

NLdoet

Ook dit jaar weer veel activiteiten van onze bewoners tijdens de nationale vrijwilligersdag NLdoet op 10 maart. In vogelvlucht enkele voorbeelden. Bewoners van het azc in Heerhugowaard wandelen met ouderen. In Sint Annaparochie verrichten bewoners schilder- en schoonmaakwerk bij het paardenrusthuis in Beetgumermolen, een tuinklus bij een inwoner van Sint Annaparochie met hersenletsel en maken de theaterkerk in Wier schoon. Ook in Dronten een tuinklus, bij een verzorgingshuis. En bewoners maken bij de dorpsboerderij een afrastering met gaas om te voorkomen dat de toekomstige jonge geitjes ervandoor gaan. Bewoners van Baexem zijn aan het werk bij de dierentuin, het SamenZorghuis en de molen.

Weer prijs voor azc Musselkanaal

Net als vorig jaar valt 16 maart opnieuw een project van azc Musselkanaal in de prijzen bij de Vrijwilligersprijs van de gemeente Stadskanaal. Dit jaar ontvangen Rayan en zijn team de aanmoedigingsprijs voor het project Play for Peace. Initiatiefnemer Rayan, afkomstig uit Irak, kwam op de vlucht uit zijn geboorteland in een opvangkamp in Griekenland met Play for Peace in aanraking. Hij heeft hier zoveel aan gehad dat hij, eenmaal in Nederland en als bewoner van azc Musselkanaal, Play for Peace ook hier wil introduceren.


www.playforpeace.org

Krimpen

Onderzoekscommissie Ter Apel

April

Ketenconferentie

Ongeveer 600 mensen bezoeken 12 april de Ketenconferentie 2018 in Den Bosch. Dit jaar staat de conferentie in het teken van 'Samen werken aan flexibilisering in de migratieketen'. Workshops, beursstands en de mogelijkheid elkaar en collega's uit de vreemdelingenketen te ontmoeten, zorgen voor een geslaagde dag.

Train de Trainer-Hervestiging

Een aantal collega's van het COA volgt 17 en 18 april in Den Haag de workshop Train de Trainer-Hervestiging. Zij zijn daarmee voorbereid op het geven van culturele oriëntatietrainingen in het buitenland. De nieuwe trainers doorlopen met succes een uitvoerige selectieprocedure. Een aantal van hen wordt verder ingewerkt in mei en augustus in Turkije. Anderen worden de komende maanden gedetacheerd bij unit Uitvoeringsprocessen om culturele oriëntatietrainingen in Libanon, Jordanië, Oeganda, Egypte en Niger te geven.

Bovenste rij vlnr: Babylonia Alan, Elisabeth Bremer, Marieke Cuijpers, Daphne van Honschoten, Mark de Koning, Heleen van der Steege, Iris Visser, Chantal Berkers
Onderste rij vlnr: Wieke Teertstra, Martin Hobers, Carla Helm, Elles Maaskant, Maeve van der Valk

Festival ONDERWEG

Met het programma ONDERWEG presenteren Stichting de Vrolijkheid en Iepen UP (onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018) een culturele bijdrage aan het Bevrijdingsfeest op 5 mei in Leeuwarden. Bewoners van verschillende azc's dragen hun steentje bij. Festival ONDERWEG is een showcase van alle bijzondere verhalen die in wekelijkse workshops van de Vrolijkheid op 27 asielzoekerscentra door heel Nederland vorm krijgen.

Coffee Connect

Ongeveer twee maanden na het inhuizen van het azc aan de Willinklaan in Amsterdam opent '5, the Coffee Connect', een ontmoetingsruimte voor azc- en buurtbewoners. Deze ontmoetingsruimte is een samenwerking tussen Combiwel (welzijnsorganisatie Osdorp), Eigenwijks (welzijnsorganisatie Geuzenveld) en The Refugee Company.

Wethouder Eric van der Burg, bestuurslid Peter Siebers en Achmed Baâdoud (voorzitter dagelijks bestuur Nieuw-West). Foto: gemeente Amsterdam

Koninklijke onderscheiding

Voor haar vrijwilligerswerk in onder andere het azc in Winterswijk ontvangt Truus Bulten-Wiltink 26 april een koninklijke onderscheiding. Truus begeleidt zwangere vrouwen van het azc in Winterswijk. Zij helpt deze vrouwen tijdens hun zwangerschap onder andere met het op afspraak komen in het ziekenhuis. Zij gaat ook met de zwangeren mee naar het ziekenhuis als zij daadwerkelijk gaan bevallen. Ook midden in de nacht!

Burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem reikte het lintje bij de mensen thuis uit, zo ook bij Truus Bulten-Wiltink

Mei

Pilot vernieuwde logeerregeling

De pilot Vernieuwde Logeerregeling start in mei voor een periode van twaalf maanden. Het COA werkt in deze pilot nauw samen met Stichting Takecarebnb (TCBNB). Samen met TCBNB zoekt het COA in deze pilot naar passende gastgezinnen en vergunninghouders om logeren te faciliteren. Het COA laat daarnaast onderzoeken of het verblijf bij een gastgezin naast het welbevinden ook daadwerkelijk de integratie- en participatie van de vergunninghouder ten goede komt.

Unitmanager Uitvoeringsprocessen Sjef Robroek van het COA tekent samen met voorzitter Ruth Oldenziel de samenwerkingsovereenkomst

Medewerker redt bewoner uit water

Op 8 mei ziet een medewerkster van COA-locatie Schalkhaar hoe een bewoner vanaf een terras de rivier de IJssel in springt. Deze bewoner blijkt niet te kunnen zwemmen. De dappere medewerker bedenkt zich geen seconde en springt achter de man aan om hem te redden. Met hulp van omstanders komen beiden uit het koude water de hoge kade weer op. Beide maken het goed.

Nieuwe cateraar voor COA

Voor de eerste keer krijgt een Belgische partij een aanbesteding van het COA gegund. Handtekeningen van lid van bestuur COA Janet Helder en directeur Marleen Flemings van het Belgische Umami Catering bekrachtigen 14 mei een nieuwe samenwerking voor minimaal drie jaar. Umami voorziet dagelijks naast een aantal penitentiaire inrichtingen eveneens meerdere locaties van Fedasil, onze Belgische collega’s, van maaltijden. Het COA neemt daarmee na jaren van samenwerking afscheid van Sodexo, dat zich in juli 2017 niet voor de Europese aanbesteding had aangemeld.

Janet Helder (links) en Marleen Flemmings

Regenboogvlaggen

De regenboogvlag hangt 17 mei kleurrijk te wapperen bij onze locaties op deze Internationale Dag tegen Homo-, Bi- en Transfobie. Met het voeren van de regenboogvlag dragen we als COA uit dat we een inclusief LHBTI+-vriendelijk beleid voeren. De regenboogvlag kan helpen om LHBTI+-onderwerpen bespreekbaar te maken op opvanglocaties en kantoren. Als COA geven we een duidelijke boodschap, waardoor bewoners en medewerkers zich gesteund kunnen voelen.

'Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans'

25 mei verschijnt het rapport 'Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans' van de Sociaal Economische Raad (SER). Het rapport noemt daarbij expliciet het programma 'Vroege integratie en participatie' van het COA als positieve bijdrage daaraan.


Bekijk hier het rapport >

Ontwerp azc De Houthaven Amsterdam

Op de informatieavond van de gemeente Amsterdam over de nieuwe wijk De Houthaven op 24 mei is ook het COA aanwezig. Het geïnteresseerde publiek maakt kennis met de voorlopige ontwerpen van het nieuw te bouwen azc in De Houthaven. De wijk zelf is gelegen aan het IJ en herbergt een mooie mix van koopwoningen, sociale woningbouw en kleine bedrijven.

Intentieverklaring kleine keten en VWN

IND, COA en DT&V tekenen 28 mei een intentieverklaring met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De komende maanden volgen ‘bilaterale afspraken’ tussen de afzonderlijke ketenpartners en VWN. Het COA en VWN hebben al langere tijd een convenant met afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens en over het gebruikmaken van ruimtes door VWN in de COA-locaties. Dat convenant was aan vernieuwing toe en in overleg met de ketenpartners is besloten tot een gezamenlijk convenant.

 v.l.n.r. algemeen directeur Jannita Robberse (DT&V), hoofddirecteur Aly van Berckel (IND), Gerard Bakker (COA)  en voorzitter van het bestuur Dorine Manson (VWN).

Juni

Meerjarenketenplan migratieketen

Het ketenplan van de migratieketen voor de periode 2018-2022 is begin juni klaar. Een plan van alle partijen die zijn vertegenwoordigd in het Topberaad van de migratieketen: IND, DT&V, politie, KMar, ministerie van Buitenlandse Zaken, Raad van State, DJI, Raad voor de rechtspraak, het Bestuursdepartement en het COA. Dit ketenplan beschrijft onze gemeenschappelijke uitdagingen, ambities en onze gezamenlijke waarden. Aan de basis liggen het regeerakkoord, de integrale migratieagenda en de strategische agenda van het Topberaad.


Bekijk het meerjarenplan op coa.nl >

Gerard Bakker naar DJI

Begin juni neemt het COA zowel intern als extern afscheid van voorzitter van het bestuur Gerard Bakker. In Bunnik was 5 juni de receptie voor COA-medewerkers en een dag later in Den Haag voor externe relaties. Bakker bij zijn afscheid: “Het COA is een prachtige organisatie. Dit komt door de mensen die er werken. Door jullie. Jullie maken de organisatie. Wees trots, draag dit ook uit! Succes met het belangrijke werk en dank voor een geweldige tijd. Iconisch! Het gaat jullie goed!”

Dag van de Veiligheid

Ruim 350 medewerkers keren 12 juni ’s middags huiswaarts met een koffer vol informatie, na een geslaagde ‘Dag van de Veiligheid’ in Den Bosch. Deze vierde editie is mogelijk gemaakt dankzij het AMIF-project Optima. Een onderdeel van het programma is een film met COA-medewerkers die vertellen hoe zij met veiligheid te maken hebben in hun dagelijkse werk.

Kennis delen tijdens de Dag van de Veiligheid

Locatiebezoek staatssecretaris Harbers

Staatssecretaris Mark Harbers bezoekt 14 juni de proces opvanglocatie voor amv in Oisterwijk en een kleine woonvoorziening voor amv in Tilburg, twee van de vele werkbezoeken van de staatssecretaris aan COA-locaties. Een rondleiding en kijkje in een bewoonde unit maken deel uit van het bezoek aan de POA. Tijdens de lunch worden thema's besproken als veiligheid van bewoners en medewerkers en de mogelijke aanpak van overlastgevers.

Lichte groei 

In juni merken we voor het eerst weer een lichte groei. De bezetting van de proces opvanglocaties (pol) neemt toe. Dit leidt ertoe dat op verschillende locaties extra opvangplekken worden ingezet als pre-pol.

 

Lees het interview van Huub Wilbrink >

10.000e koppeling ‘Aan de Slag’

In juni wordt de 10.000e koppeling gemaakt binnen het project Aan de Slag. Het project wordt gewaardeerd door zowel bewoners, vrijwilligersorganisaties als gemeenten en 27 azc’s doen mee. Wethouder Wim Aalderink uit Winterswijk: “De volgorde van status-taal-werk is niet meer van deze tijd. Het is veel beter dat vluchtelingen vanaf het eerste moment meedoen. Dat maakt de stap naar werk ook makkelijker. Aan de Slag biedt een prachtige manier om zo snel mogelijk aan de Nederlandse maatschappij te snuffelen.” Bekijk hier het filmpje Aan de Slag.


www.aandeslag.info

Lunchconcert

In theater COOL in Heerhugowaard geeft 21 juni het Concertgebouworkest een lunchconcert voor bewoners van de azc’s in Den Helder, Alkmaar, Heerhugowaard en Amsterdam. Op initiatief van VluchtelingenWerk en in samenwerking met het COA kunnen bewoners genieten van de Tweede Symfonie van Beethoven. Het voltallige orkest is aanwezig en staat onder leiding van chefdirigent Daniële Gatti.

Grenzen-loos eten

Op 21 juni is de eerste interculturele avond in de reeks ‘Grenzen-loos eten’ in Heukelom. Syrische bewoners uit azc Oisterwijk staan twee dagen in de keuken om een buffet te maken. Andere Syriërs uit Oisterwijk en Tilburg verzorgen de toespraken en de muziek en helpen bij de organisatie van de avond. Bijna 100 mensen uit Oisterwijk en Tilburg genieten de hele avond ‘grenzen-loos’ van eten en muziek.

Juli

‘Zonnetje’

Op 2 juli wordt de gezamenlijke MT-vergadering van de DT&V en het COA van de unit Midden-Noord onderbroken om unitmanager Ronald Ligthart van het COA te verrassen met het ‘Zonnetje’. Een speciale commissie van de DT&V complimenteert hiermee eigen medewerkers en soms ook collega’s uit de keten. Voordrager Bert Oosterhof (DT&V) over Ligthart: “Je bent altijd uit op een goede samenwerking, zelfs als dit af en toe ten koste gaat van je eigen organisatie. Je probeert je te verplaatsen in het gedachtengoed van de gesprekspartner.”

Vlogs door bewoners over zwemveiligheid

Sportdag in Amsterdam

Een mooie samenwerking tussen het COA, de politie, de gemeente Amsterdam, de Sport-o-theek en Bounz leidt op 7 juli tot een sportdag voor de kinderen van het azc aan de Willinklaan. “Doel is vooral de kinderen - en bij extensie de overige bewoners - op een positieve manier kennis te laten maken met de politie”, aldus COA-woonbegeleider Joris van Herk. “De politie is meestal in beeld bij incidenten, nu zien bewoners dat de agenten betrouwbare en benaderbare mensen zijn!”

Federatie Opvang

Het COA tekent 11 juli een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Opvang. De federatie is de brancheorganisatie voor de instellingen voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd- en begeleid wonen. Beide organisaties bundelen de krachten om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke vraagstukken waar ze voor staan. Waarnemend voorzitter van bestuur Janet Helder tekent samen met Jan Laurier, voorzitter van het bestuur van de Federatie Opvang.


www.opvang.nl

Augustus

Pride week

Het COA is tijdens de Pride week in Amsterdam betrokken bij verschillende activiteiten. Net als voorgaande jaren vaart het COA mee op de boot van JenV (dit jaar samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken) tijdens de Canal Parade. TransAmsterdam organiseert een dialoogavond met transgendervluchtelingen en -asielzoekers, Vluchtelingenwerk en COA. Sjef Robroek neemt namens het COA deel aan het panel en gaat in gesprek over de positie van transgendervluchtelingen in Nederland, met name in de opvang en op het gebied van gezondheidszorg. Samen met het COC lanceert het COA een e-learning module, bedoeld om je te informeren over de specifieke kwetsbaarheid van lhbti-bewoners en handvatten te bieden voor een goede begeleiding van deze groep.

Cinekid

Cinekid en Stichting de Vrolijkheid organiseren in de zomervakantie op verschillende azc’s het Cinekid 2018 Festival. In de week van 6 augustus is het festival in azc Oisterwijk. Kinderen tussen de 3 en 14 jaar maken er kennis met techniek en film. Sommige spelen vol overtuiging mee in de nieuwe zesdelige jeugdserie 'Zará en haar magische kicksen'.

The Stories We Carry

Wat neem je mee als je moet vluchten uit je land? Dat laten twaalf vluchtelingen in augustus zien op de tentoonstelling The Stories We Carry in Tassenmuseum Hendrikje. Ontwerper Didi Aaslund exposeert met de tassen van reddingsvesten en rubberboten die ze samen met vluchtelingen maakte. Eerder gaf ze op Lesbos workshops ‘tassen maken’ aan vluchtelingen. In de tentoonstelling is ook te zien wat mensen meenemen uit hun land van herkomst en wat deze bezittingen en hun tas voor hen betekenen.

Zelf leerlingenvervoer oppakken

Het leerlingenvervoer in Utrecht stopt eind augustus vrij plotseling. Het azc organiseert daarom voor kinderen én ouders een continu-aanbod van fietslessen (in plaats van tweemaal per jaar). ‘Sport Utrecht’ doneert leenfietsen, mogelijk gemaakt door de provincie. Verkeerslessen in de verkeerstuin in de stad worden ingepland. “Het leerlingenvervoer is dan wel gestopt, maar het voordeel is dat met deze acties de betrokkenheid tussen ouders onderling en ook met de school alleen maar zal verbeteren!”, aldus woonbegeleider Corina Sprokkelenburg van het COA.

September

Werkbezoek van Belgische collega’s

Medewerkers van Fedasil, de Belgische organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, brengen begin september een werkbezoek aan de intensief begeleidende opvang (ibo) van het COA in Schalkhaar. De delegatie wil zien hoe het COA omgaat met kwetsbare vluchtelingen en of het opzetten van een ibo in België zinvol en mogelijk is. Brigitte van Hove, huisarts van Fedasil spreekt haar bewondering uit over de korte lijnen en samenwerking tussen de ibo, GZA, GGZ Dimence, DT&V en IND.

Afscheid van azc Zeist

Na ruim vier jaar werkplezier sluit het azc in Zeist de deuren. Samen met (oud)-collega's bedanken medewerkers van het azc op 7 september hun netwerkpartners voor de fijne samenwerking en inzet. Burgemeesters Janssen (gemeente Zeist) en Metz (gemeente Soest) spreken een woord van betrokkenheid en dank.

Uitje voor bewoners

Twaalf bewoners van de ibo (intensief begeleidende opvang) in Schalkhaar gaan 19 september onder begeleiding naar het Klimbos in Apeldoorn. De entreekaartjes zijn een cadeau van het Klimbos. Het COA zorgt voor de begeleiding en het vervoer. Doel van het uitstapje is een leuke, onbezorgde dag voor de ibo-bewoners. De ibo hoopt met deze bijzondere activiteit ook de stemming en/of het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden.

Open azc dag

De (vierde) Open azc dag, een initiatief van het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland trekt 22 september 19.000 belangstellenden. "Heel mooi dat veel mensen van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om vandaag een van onze opvanglocatie te bezoeken”, zegt waarnemend bestuursvoorzitter Janet Helder na afloop. “Vanuit heel het land zie ik enthousiaste reacties van bezoekers en bewoners over hun ontmoetingen en dat is waar we dit voor doen. Het einde van deze dag betekent natuurlijk niet dat de deuren nu weer dicht gaan. Onze azc’s staan midden in de samenleving en zijn zeker geen gesloten instelling. Vrijwilligers en bezoekers blijven welkom.”

Peter Siebers onthult tijdens de Open azc dag een kunstwerk, op het azc in Heerhugowaard, door samen met unitmanager Ronald Ligthart het laatste onderdeel van het kunstwerk te plaatsen

Oktober

Vakdag voor amv-medewerkers

Op 3 oktober is er weer een vakdag voor amv-medewerkers. De dag bestaat uit een serie mooie en nuttige workshops, voor het grootste deel verzorgd door de COA-medewerkers zelf. De onderwerpen zijn actueel en herkenbaar en sluiten naadloos aan bij wat er op dat moment leeft. Aan de hand van een thema delen de medewerkers best practices. Waar loop je tegenaan? Hoe lossen je collega’s dat op of hoe gaan ze ermee om? Kennis die de collega’s met elkaar willen én moeten delen.

Hervestigen Witte Helmen

Nederland hervestigt binnen het nationale hervestigingsprogramma acht Witte Helmen en hun familieleden. De Witte Helmen zijn Syrische reddingswerkers die uit Syrië zijn geëvacueerd. Ze maken deel uit van een grotere groep Witte Helmen die in juli via Israël in een vluchtelingenkamp in Jordanië in veiligheid is gebracht. Medewerkers van de IND en het COA voeren met de Witte Helmen selectiegesprekken, waarbij de IND het vluchtverhaal en het vluchtmotief van de voorgedragen vluchtelingen controleert. COA-medewerkers interviewen de kandidaten en brengen daarmee de leerbaarheid, zelfredzaamheid, het arbeidsperspectief en aanpassingsvermogen in kaart. Het COA geeft een korte culturele oriëntatietraining aan de groep tijdens hun verblijf in Jordanië en kort voor vertrek naar Nederland. Daarin worden ze voorgelicht over Nederland en de COA-opvang. In Nederland worden ze via de col in Budel in verschillende azc’s geplaatst waar ze wachten op huisvesting in de gemeente.

Regenboogvlaggen

Twaalf bewoners van de ibo (intensief begeleidende opvang) in Schalkhaar gaan 19 september onder begeleiding naar het Klimbos in Apeldoorn. De entreekaartjes zijn een cadeau van het Klimbos. Het COA zorgt voor de begeleiding en het vervoer. Doel van het uitstapje is een leuke, onbezorgde dag voor de ibo-bewoners. De ibo hoopt met deze bijzondere activiteit ook de stemming en/of het gedrag van de bewoners positief te beïnvloeden.

Jubileum én sluiting azc Musselkanaal

In aanwezigheid van een aantal (oud)medewerkers nemen we half oktober afscheid van het azc in Musselkanaal. Bijzonder, want het is ook de viering van het 25-jarig bestaan van de locatie. Tijdens deze bijeenkomst overhandigt locatiemanager Gerwin Jobing het eerste exemplaar van het boek 'Een ode aan ons azc' aan wethouder Lian Veenstra van de gemeente Stadskanaal. Op 15 juli 1993 werden de eerste asielzoekers gehuisvest in het voormalige bejaardenhuis de Heggerank. In de eerste bus zaten dertien personen van negen verschillende nationaliteiten. In de afgelopen kwart eeuw zijn op deze locatie zo'n 10.000 asielzoekers opgevangen.

Weg met plastic bekers in Dronten

Het azc in Dronten schaft het gebruik van plastic bekers af. “Voor zover wij weten zijn we de eerste COA-locatie die plastic bekers afschaft en over gaat op recyclebare kartonnen bekers”, zegt locatiemanager Elsa van der Hoek op 25 oktober bij de lancering. Een mooi concept en 100% groen! Dit ‘bekertjesproject’ is van Reisswolf die ook onze vertrouwelijke papieren tot toiletpapier recyclet.

November

COA in top 10 van beste werkgevers

Van Hornepenning

Miriam Goudberg, tot voor kort locatiemanager van het azc in Weert, krijgt 9 november uit handen van burgemeester Jos Heijmans de Van Hornepenning. Volgens de gemeente heeft Miriam op bijzondere wijze leiding en sturing gegeven aan de opvang en integratie van vluchtelingen op het azc in Weert. “Naast haar loyaliteit aan haar werkgever was een goede relatie met het gemeentebestuur van Weert voor haar erg belangrijk”, aldus de gemeente. “Zij had altijd oog voor de belangen van de asielzoekers, de medewerkers van het azc, inwoners en bedrijven en de gemeente Weert.”

Moestuin azc Heerhugowaard

Nog een prijs in november: het moestuinproject van het azc in Heerhugowaard ontvangt 15 november de Tom Sebastiaan Gansprijs 2018 van het Oranje Fonds. De prijs wordt om het jaar uitgereikt aan bijzondere initiatieven waarmee een actueel maatschappelijk probleem wordt aangepakt. Het 'moestuinproject' (Project Westlinge Groen) verbindt Heerhugowaarders en asielzoekers, creëert meer draagvlak voor de asielopvang en zorgt voor een zinvolle dagbesteding in het azc.

fotobron: ‘Heerhugowaard Centraal’

Project Sociale Veilgheid

Het project 'Sociale Veiligheid' start half november. Het inspectierapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat 19 oktober 2018 openbaar is gemaakt, geeft een aantal aanbevelingen om de sociale veiligheid van bewoners in een kwetsbare positie te verbeteren en een kwaliteitsslag te maken. Het implementeren en borgen van deze aanbevelingen staat centraal in het project dat loopt tot 30 september 2019.


Bekijk het inspectierapport >

Sinttoer jubilerend Wolkentheater

Het Wolkentheater toert van 26 november tot en met 5 december op twintig azc’s met een groot Sinterklaasfeest. Dubbel feest, want ook het 25-jarig jubileum van het Wolkentheater wordt gevierd.

December

Innovatiechallenge

Studenten en startups worden met de Innovatiechallenge uitgedaagd om met ideeën te komen die een bijdrage kunnen leveren aan een veilige en leefbare amv-opvang. Uit een inzending van zestig ideeën is een top 5 geselecteerd op basis van hun innovativiteit, mate van krachtigheid en uitvoerbaarheid. Rick Baggermans van ‘Fris en Rustig’, de winnaar van de challenge, valt direct op met zijn vernieuwende idee: werken met geuren in de opvang ten behoeve van gedragsverandering. ‘Veel ideeën zijn op het dagelijkse proces gericht. De winnaar blinkt uit in eenvoud, innovativiteit en realiseerbaarheid’. Rick ontvangt een cheque van het ministerie van JenV. Interim-directeur Sjef Robroek van het COA reikt deze 4 december uit.

Europese netwerken

Tijdens een conferentie in Brussel op 4 december gaan twee Europese netwerken van onze zusterorganisaties in de opvang in elkaar op. Het European Platform of Reception Agencies (EPRA) wordt opgeheven. De werkzaamheden zullen voortbestaan in EASO (European Asylum and Support Office). Jamil Addou, de executive director a.i. van EASO, prijst het werk van EPRA, waaraan ook veel collega’s van het COA een bijdrage hebben geleverd. Ook in 2018 neemt het COA deel aan EPRA-activiteiten, bijvoorbeeld in thematische workshops, uitwisselingen over amv, sancties en preventie, en over monitoring van kwaliteit in de opvang.


Lees het interview met Bureau Internationaal > 

Snuffelstage voor huismeester als directeur

Huismeester Kemal Kuru (azc Rijswijk) is dit najaar voor een dag directeur van StartPeople. StartPeople helpt het COA met het werven van nieuwe collega's in de uitvoering. “Naast zijn huidige droombaan als huismeester bij het COA, is dit een geweldige beleving", schrijft StartPeople. Op hun website staat een filmpje met de ervaringen van Kemal. Je ziet daar ook meteen hoe StartPeople bezig is met het werven van nieuwe collega's werven!


Bekijk hier het filmpje >


Lees het interview met Harold Krijnen >

Veilig DigiD leren gebruiken

Een groepje mannen en vrouwen van Syrische afkomst neemt in december deel aan een proef op de opvanglocatie in Baexem. Het project betreft deelname aan scholing om het DigiD veilig te leren gebruiken. Het proefproject sluit af met een certificaat dat de deelnemers op 12 december krijgen uit handen van wethouder Stan Backus van de gemeente Leudal.