Veerkracht

Voor dit jaarverslag hebben we ‘Veerkracht’ als titel gekozen. Een titel die veel zegt over asielzoekers, het COA en onze medewerkers.

Begin 2018 was het COA nog aan het krimpen. Een krimp die volgde op de enorme groei van 2015 en 2016. In de loop van 2018 nam het aantal bewoners in onze opvang weer toe. Het voortdurend inspelen op deze schommelingen vraagt veerkracht van onze medewerkers.


Het vraagt ook veerkracht van onze keten- en samenwerkingspartners. Daarom zoeken we gezamenlijk naar een systeem waarmee we flexibel kunnen reageren op de schommelingen in de aantallen en samenstelling van de groep asielzoekers die we opvangen en begeleiden. Dit staat ook in het regeerakkoord van 2017 en wordt geoperationaliseerd in het Programma Flexibilisering asielketen, waar het COA aan meewerkt. 


In 2018 kreeg het COA op een aantal locaties te maken met de problemen van een kleine groep overlastgevende asielzoekers en daar hebben we ook in 2019 nog mee te maken. Onze medewerkers, de andere bewoners en de betreffende gemeenten hebben hier veel last van. Het vraagt veerkracht van alle partijen om steeds weer de rug te rechten. En ons vooral te richten op de begeleiding van de overgrote meerderheid van bewoners die wel bezig zijn met hun toekomst. Samen met partners en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken we aan maatregelen om de problemen met deze overlastgevers tot een minimum te beperken.  
Natuurlijk is de titel ‘Veerkracht’ ook van toepassing op de wilskracht van onze bewoners. De veerkracht om te vluchten en te gaan werken aan een veilige toekomst, in Nederland of in het land van herkomst. Het is goed als statushouders zo snel mogelijk integreren en participeren in Nederland. Daarom biedt het COA veel mogelijkheden waarbij zij ervaring kunnen opdoen met de Nederlandse taal en cultuur, werk, opleiding en het opbouwen van een sociaal netwerk. Samen met samenwerkingspartners ontwikkelt het COA een integratie- en participatieaanbod dat goed aansluit op de verdere integratie van statushouders in gemeenten. Tegelijkertijd hebben we te maken met  bewoners die terug moeten keren naar hun land van herkomst of naar elders moeten vertrekken. Ook dat vraagt veerkracht en daar begeleiden we hen bij, onder andere door middel van programma's. 


Als u een trouwe lezer bent van onze jaarverslagen, dan heeft u deze titels de afgelopen jaren voorbij zien komen: Grenzen, Dynamiek, Flexibiliteit en Veerkracht. Eigenlijk zijn die titels altijd van toepassing op ons werk, in welk jaar dan ook. We wensen u veel leesplezier. Bekijk en beluister vooral de inspirerende vlogs van COA-medewerkers over veerkracht in hun dagelijkse werk! 


Milo Schoenmaker
Janet Helder
Peter Siebers