Colofon

Uitgave: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)


Teksten: (Eind- en beeld)redactie: Pieter Kolff (unit Staf COA), redactie: Isabel Timmers, PIM/Tekst & Uitleg


Fotografie: Rick Keus, Pieter Kolff, Peter van Aalst (foto’s gemeente Den Helder), Kick Smeets en Inge van Mill


Vlogs bestuur: Cora Rosenthal en Pieter Kolff


Vormgeving: Smidswater Creative Agency

Niet van alle foto’s zijn bronnen of publicatierechten achterhaald.


Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie voor andere publicaties worden gebruikt.


redactie@coa.nl