VOORwerk: 
meerwaarde voor gemeenten en vergunninghouders

VOORwerk ondersteunt vergunninghouders en schoolt VOORwerk-trainers in hun traject naar werk. De kracht ligt in de groepsgerichte training. VOORwerk wordt grotendeels gefinancierd met subsidie van het Europese Fonds voor Asiel en Migratie en Integratie (AMIF). Dankzij een nieuwe subsidietoekenning, kan het COA de VOORwerk-training na november 2018 nog twee jaar aanbieden binnen de azc’s.

Paul Driest

Inmiddels hebben 3291 vergunninghouders deelgenomen aan dit project. De trainers werven geïnteresseerden op locatie. “Het mooie is dat het programma niet verplicht is, maar dat wie eraan begint het ook afmaakt. Dat geeft de meerwaarde aan’, zegt projectleider Paul Driest. “Deelnemers kunnen in hun eigen taal kennismaken met omgangsvormen en met conventies in het arbeidsveld. We hebben afgelopen jaar ook een groep Eritrese deelnemers gehad. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mede door de taal en de cultuurverschillen. Voor hen is dit extra waardevol. Ze sloten het traject af met een video-CV dat ze aan potentiële werkgevers kunnen laten zien. Daarin vertellen ze onder meer wat hun competenties zijn.”

Partnerprojecten

Het VOORwerk-aanbod is de afgelopen jaren aangescherpt en uitgebreid. De training duurt drie dagen en kent een afwisselend programma met veel aandacht voor de soft-skills. Ook wil VOORwerk de samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus, gemeenten en partnerorganisaties in de omgeving van deelnemende azc’s versterken Zo is op veel VOORwerk-locaties ook het project Aan de Slag van Pharos actief. Hun kortdurende vrijwilligersklussen bieden een laagdrempelige eerste stap in het doen van vrijwilligerswerk. En in Utrecht kreeg de samenwerking met  New Dutch Connections verder vorm. Zij bieden trajecten aan jonge vluchtelingen aan als een zinvol vervolg op VOORwerk.

Ondernemers in opleiding

Veel vluchtelingen zijn in hun thuisland ondernemer geweest. Paul Driest: “Hen bieden we samen met Delitelabs ondersteuning op maat: een eendaagse training gericht op vaardigheden om succesvol te ondernemen. We laten hen zien hoe het hier werkt en stimuleren zo mensen die gemotiveerd zijn en die wat kunnen. In 2018 hebben de VOORwerk-trainers een training van Delitelabs gevolgd over ondernemen in Nederland. In 2019 wil VOORwerk deze training gaan aanbieden, naast de driedaagse.”

We laten hen zien hoe het hier werkten stimuleren zo mensen die gemotiveerd zijn en die wat kunnen.

Meerwaarde gemeenten