AMIF-project Verbeteren leef- en speelomgeving
Leefbaarheid en veerkracht stimuleren 

De omgeving heeft effect op mensen. Een voormalige kazerne, semipermanente locatie of kantoorgebouw ziet er vaak kil en grijs uit. Met het door de EU gesubsidieerde project Verbeteren leef- en speelomgeving (AMIF-VLS) laat het COA zien hoe je met relatief simpele middelen de leefsituatie in de opvang echt een boost kunt geven. Denk daarbij aan kleurgebruik, toepassing van nieuwe materialen, een mooi gedicht aan de wand, duidelijke bewegwijzering en goede sport- en spelattributen. Dit komt direct ten goede aan de veerkracht van de bewoners.

Willy Kok

“Dit is een project waar je blij van wordt. Met name voor kwetsbare groepen als kinderen, jongeren en amv voegt het echt iets toe. Bovendien is de aanpak zo dat we die goed kunnen borgen in de staande organisatie”, zegt projectleider Willy Kok. Op 34 opvanglocaties zijn diverse ruimten met kleur verfraaid: receptie, recreatieruimte, vrouwenruimte, onderwijslokaal, spreekkamers, maar ook aan de buitenkant van de gebouwen en op het terrein van de opvangcentra.

Kleurenexpert 

Kleurenexpert Fabienne Bruyninckx bekeek per locatie met het COA welke ruimten het beste konden worden aangepakt. Willy Kok: “Een entree met de juiste kleuren draagt bij aan een uitnodigend, welkom gevoel. In een spreekkamer worden vaak ingewikkelde en emotionele gesprekken gevoerd. Dan helpt een rustige omgeving waar je je veilig en op je gemak voelt. Kleur is een hulpmiddel om positiviteit en levenslust te stimuleren, maar ook de studiemotivatie. Een simpele regenpijp of een pilaar met kleur maakt al een wereld van verschil. In Heerhugowaard kreeg elk gebouw aan de buitenkant een eigen markeringskleur. Dat vergroot de herkenbaarheid: je zit in het groene gebouw, in plaats van in gebouw A of 1. In Luttelgeest zorgt kleur op de verticale delen van de traptreden voor een speels en vrolijk effect. Bewoners en medewerkers zijn er heel blij mee. De tastbare effecten van het project hebben iets in beweging gezet op de locaties.”

Fotohandboek 

Van de 34 ‘ingekleurde’ locaties is een fotoboek samengesteld dat dient als handboek voor onderhoud en herontwikkeling. Tijdens dit project zijn per locatie enkele ruimtes aangepakt. Via planmatig onderhoud kan kleurgebruik op de gehele opvanglocatie worden toegepast Voor nieuw te ontwikkelen locaties is kleurtoepassing een gegeven. Het handboek geeft inspiratie en achtergronden. Projectregisseurs kunnen met locatiemanagers bekijken wat nodig is en wat aanspreekt. Kleurgebruik is nu ook geborgd in de programma’s van eisen van Huisvesting.

Nieuw basisaanbod 

Naast kleurgebruik kent dit project nog twee onderdelen. Een daarvan is een onderzoek naar het aanbod van activiteiten voor bewoners van 0 tot 23 jaar. Willy Kok: “We wilden weten hoe we kinderen en jongeren met ons aanbod zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Hiervoor bevroegen we kinderen en jongeren, medewerkers, managers, experts en samenwerkingspartners. Uit het rapport met aanbevelingen bleek dat op elke locatie in elk geval een basisaanbod aanwezig moet zijn van sport en spel, kunst en muziek, weerbaarheid en voorlichting. Kunst, cultuur, muziek: het doet iets met jongeren en kinderen. Het geeft zelfvertrouwen als je merkt dat je expressie kunt geven aan je gevoel.” Samen met Stichting Plint is een gedichtenbundel gemaakt waar locaties allerlei activiteiten aan kunnen koppelen om taal te bevorderen en kunst toegankelijk te maken voor onze jonge bewoners.

We wilden weten hoe we kinderen en jongeren met ons aanbod zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Voorlichting aan kinderen

Het derde deelproject richtte zich op de waardering van het bestaande voorlichtingsaanbod en wat daarin nog wordt gemist. Gedurende het project zijn al onderdelen geïmplementeerd, zoals zwemvlogs door jongeren zelf gemaakt na berichten over verdrinkingen. Ook zijn online communities en sites in leven geroepen. Verder is het stripboek ’Ik woon gewoon’ ontwikkeld. Hierin worden thema’s behandeld als stress, school, vrije tijd, huisregels en liefde. Ook is opgenomen waar kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen.

Eindconferentie

Op 25 oktober 2018 vond in Ede de eindconferentie plaats van het project. Naast de presentatie van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek waren er ook lezingen en workshops, waaronder een indrukwekkende lezing van Ken Miller van Warchild over het belang van het gezin voor het welbevinden van een kind en in februari 2019 is het project formeel afgerond voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

De resultaten van dit project worden binnen het reguliere beleid Kinderen van de Unit Uitvoeringsprocessen verder opgepakt, gemonitord en ontwikkeld.