Colofon

Uitgave: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)


Teksten: (Eind- en beeld)redactie: Pieter Kolff (unit Staf COA), redactie: Isabel Timmers, PIM/Tekst & Uitleg, Wouter van Zandwijk (COA)


Fotografie: Rick Keus, Pieter Kolff, Chris Lans, Harry Cock, Jacomijn Dijkers, ministerie van SZW, Esther Hardon/provincie Drenthe, gemeente Tilburg, Ulbe Hempenius (COA).


Vormgeving: Smidswater Creative Agency


Powered by H5magNiet van alle foto’s zijn bronnen of publicatierechten achterhaald.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie voor andere publicaties worden gebruikt.


redactie@coa.nl