Jubileumjaar COA

25 jaar opvang, begeleiding en steeds intensievere samenwerking

In juli 2019 hebben we het moment mogen markeren van het 25-jarig bestaan van het COA. Op 1 juli 1994 ging de Wet COA in en dat is ook het moment dat het COA als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk werd voor de opvang van asielzoekers in Nederland.

We hebben dit ‘gemarkeerd’ met verschillende activiteiten door het jaar heen. ‘Gevierd’ hebben we het niet: we vinden het niet gepast om het opvangen van vluchtelingen te vieren. Dat wil niet zeggen dat we trots zijn op wat we de afgelopen 25 jaar hebben bereikt.


Door de jaren heen heeft het COA als organisatie zich steeds verder ontwikkeld. Er is naast het zorgen voor sobere, maar humane en veilige opvang steeds meer aandacht gekomen voor de begeleiding van onze bewoners. Of het nu vergunninghouders zijn of mensen die terug moeten keren naar hun land van herkomst. En het COA is ook meer en intensiever de samenwerking gaan opzoeken met tal van andere partijen.

Activiteiten

Een paar activiteiten die in het teken van ons jubileumjaar stonden noemen we graag: allereerst de dag zelf; 1 juli 2019. Op verschillende locaties werden lokale bestuurders, samenwerkingspartners en omwonenden uitgenodigd om ‘onze verjaardag’ te markeren. Ook een aantal burgemeesters gaf acte de présence. Vaste prik was het door het COA aangeboden ‘jubileumgebak’, maar op een aantal locaties zorgden bewoners voor een uitgebreider buffet met gerechten uit het land van herkomst van bewoners.

Open azc-dag

Ditzelfde gebeurde ook tijdens de Open azc-dag op 28 september 2019. Deze open dag is een jaarlijks initiatief van het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. Meerdere azc’s hadden de open dag aangegrepen om ook het jubileumjaar te markeren. Deze vijfde editie trok ditmaal 11.000 bezoekers en stond wederom in het teken van de ontmoeting.

Internationaal symposium

In het kader van ’25 jaar COA’ werd op 4 december het symposium ‘The integrated approach in arrival centers for asylum seekers – a good model for Europe?’ georganiseerd. Het was een onderdeel van de jaarlijkse EASO-bijeenkomst, die afgelopen jaar in Den Haag werd gehouden. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was een van de sprekers tijdens dit symposium en ze roemde in haar speech het COA: “De organisatie heeft in 25 jaar altijd laten zien flexibel te zijn, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de opvang.”

‘Meerdere azc’s hadden de open dag aangegrepen om ook het jubileumjaar te markeren’

Jubileumuitgave

Vlak voor de kerst verscheen als een soort kers op de taart ons jubileummagazine. Medewerkers kregen dit thuisgestuurd en managers hebben exemplaren uitgedeeld aan hun relaties.

Afspiegeling

‘Ons jubileumjaar leek een afspiegeling van de 24 jaren ervoor, zo schreef bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in zijn voorwoord in deze jubileumuitgave. ‘Groei, krimp, huisvesting, terugkeer, integratie & participatie, organisatieontwikkeling, samenwerking, de arbeidsmarkt en nieuwe uitdagingen, zoals overlastgevers. Veel van deze onderwerpen zijn van alle tijden. En ze passeerden in 2019 allemaal weer de revue. Een kwart eeuw geleden waren de medewerkers van toen – waarvan er nog een aantal bij het COA werken – aan het ontdekken hoe wij ons werk het beste konden doen. Dat is net als bij veel andere bedrijven een ontdekkingsreis die nooit eindigt. En we doen dit om ons werk voor bewoners, samenleving en voor onze opdrachtgevers nog beter te doen.

Volgende stap

In ons jubileumjaar is veel aandacht uitgegaan naar ons organisatieontwikkelingstraject, dat ook heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, waarmee we in 2020 gaan werken. Om nog beter ons werk te kunnen doen, beter te kunnen schakelen met samenwerkingspartners en in te kunnen spelen op grote fluctuaties in de aantallen asielzoekers. Een belangrijke stap in onze ontdekkingsreis!’