Leeswijzer en voorwoord

Welkom bij ons jaarverslag. U leest over onder andere over de bijzonderheden die het verslagjaar 2019 voor ons, onze bewoners en samenwerkingspartners hebben gebracht. U leest dit ook in een tijd van corona. Dat zet veel onderwerpen momenteel in een ander daglicht. We vragen uw begrip dat accenten over het algemeen op 2019 liggen.  We wensen u veel leesplezier en tegelijk voor u en uw dierbaren goede gezondheid toe.