Opvang en begeleiding

Ook in 2019 was het vinden van voldoende opvangcapaciteit weer een uitdaging. Dankzij de inzet van COA-medewerkers en goede samenwerking met gemeenten en (keten)partners zijn we er ook in het verslagjaar weer in geslaagd iedereen een plek te bieden. Daarnaast gaat veel van onze aandacht uit naar de begeleiding van onze bewoners. Of ze nu moeten terugkeren of zich mogen huisvesten in een gemeente. Wij bieden begeleiding op maat. U leest er in dit hoofdstuk meer over.