Voorwoord

Voor het jaarverslag 2019 van het COA hebben we een thema gekozen dat van toepassing is op 2019 en op veel onderwerpen die u in dit verslag kunt lezen: ‘Bewegen’.

Wij stimuleren voortdurend dat het COA en zijn bewoners zich bewegen in de samenleving. En dat we ‘nabij’ zijn. Als dit jaarverslag verschijnt, is Nederland echter in een intelligente lockdown. Het advies is feitelijk: ‘beweeg zo min mogelijk’. Maar ook hier zal beweging in komen. Wetenschappers en politici nemen weloverwogen besluiten en op de achtergrond wordt hard gewerkt aan bijvoorbeeld tests en vaccins. En ondertussen doen professionals in de zorg en van allerlei andere publieke diensten met bezieling hun werk, net als de professionals van het COA.


Het is waar wij als COA-bestuurders ook altijd zo trots op zijn: die gedrevenheid en passie in het werk van onze medewerkers. Met oog voor onze bewoners en voor elkaar. We zien dit wederom ten tijde van deze coronacrisis. Op alle fronten anticiperen COA-medewerkers zorgvuldig en snel op deze crisis. In samenwerking met andere partijen. Zodat bewoners en medewerkers zo veilig als mogelijk in onze opvang kunnen verblijven en werken. Met elkaar is het intussen wachten op betere tijden. En die gaan er weer komen. Daar zijn wij van overtuigd. Als dat tijden zijn waarin dingen niet zullen zijn zoals we ze tot voor kort zo goed kenden, dan spelen wij daar ook weer op in. Dat mag u van ons verwachten in 2020, zoals wij ook hebben laten zien in 2019.


Het gekozen thema ’Bewegen’ is bedacht voor bijvoorbeeld de beweging die wij als organisatie maken. In 2019 is daar veel energie in gestoken en we gaan daar binnenkort nog meer vruchten van plukken. U leest er elders in dit jaarverslag over. We hebben deze organisatieontwikkeling gekozen om goed in te kunnen spelen op fluctuaties in de asielstroom en op veranderingen om ons heen.

‛Het gekozen thema is bedacht voor bijvoorbeeld de beweging die wij als organisatie maken’

Dat samenwerking voor het COA en voor ons als bestuur een speerpunt is, leest u ook terug in dit jaarverslag. Samenwerking met onze ketenpartners, maar ook met gemeenten, waarin steeds meer ‘vanzelfsprekende beweging’ komt. Partners die we hard nodig hebben om steeds weer voldoende capaciteit te realiseren. Ook in 2019 bleek dit weer zo, toen het tekort aan opvangcapaciteit steeds verder toenam. Gemeenten waar wij al zaten, soms vele jaren, toonden bereidheid om uitbreidingen mogelijk te maken, zoals in Hardenberg en Overloon. En vlak voor de coronacrisis stonden wij op het punt om noodopvang te openen, in Leeuwarden en Goes. We noemen dit elders ook; gemeenten die ons enorm helpen met oplossingen. ‘Bewegen’ als het nodig is! Het verloop werd anders door de huidige crisis, maar op één ding blijken we steeds weer te kunnen rekenen: op de inzet van gemeenten.


Vaak gaan verhalen in ons werk over opvang. Over de vraag of er voldoende bedden zijn en of er een azc gaat openen of moet sluiten. Daardoor is er soms onvoldoende aandacht voor die andere belangrijke pijler van ons werk: de begeleiding. Of het nu gaat om vroege participatie en inburgering of het werken aan terugkeer. Als het thema ‘bewegen’ ergens van toepassing is, dan is het wel op de stappen die de meeste van onze bewoners maken tijdens hun verblijf bij het COA. En op onze eigen beweging, als het gaat om het steeds verder verbeteren en verdiepen van ons aanbod. U leest hier eveneens het een en ander terug in dit jaarverslag.


Wij wensen u veel leesplezier en besluiten graag met twee op dit moment veel gebezigde woorden: blijf gezond!


Milo Schoenmaker
Joeri Kapteijns