‘In verbinding komen mooie dingen tot stand’

Wethouder Mara de Graaf van Maastricht

Op 3 april 2019 ging de bouw van het nieuwe, vaste azc in Maastricht formeel van start. 

Aan de Maas, in het hart van de stad, wordt het oude PLEM-gebouw verbouwd en verduurzaamd. Ernaast verrijzen vijf nieuwe woonblokken. Het wordt niet alleen het grootste azc van Limburg, maar ook een van de beste en meest duurzame van het land. 


Met een handdruk in cement gaven wethouder Mara de Graaf van Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit en toenmalig lid van bestuur Peter Siebers van het COA in april het officiële startsein. De handafdrukken symboliseren de goede relatie tussen de gemeente Maastricht en het COA én de helpende hand die de gemeente Maastricht wil bieden aan vluchtelingen. Het nieuwe opvangcentrum biedt plaats aan maximaal 650 mensen.

Maatschappelijke functie

De locatie deed tussen 2000 en 2005 al dienst als opvanglocatie. Daarnaast was het karakteristieke gebouw toe aan onderhoud. “Onze gemeenteraad sprak zich uit voor huisvesting van asielzoekers, liefst in een permanent gebouw. Dit gebouw leent zich uitstekend voor zo’n functie. Vandaar de keuze om hier een vaste opvanglocatie van te maken”, legt wethouder de Graaf uit. “Het gebouw staat prominent in het zicht als je Maastricht binnenkomt. Die ligging biedt een mooie kans om maatschappelijke verbinding te maken. Je ziet de locatie nu verrijzen, fijn dat het weer een functie in de stad krijgt. We willen graag iets goeds neerzetten, ook omdat we een hoge standaard stellen aan alle monumenten en ander vastgoed in de (binnen)stad. Als je zo’n gebouw gaat opknappen, dan moet je het ook goed doen.”

‘Het gebouw staat prominent in het zicht als je Maastricht binnenkomt’

Zachte landing 

Andere, tijdelijke opvanglocaties in Maastricht toonden aan dat er goede verbindingen ontstaan met initiatiefnemers en organisaties in de stad, zodat inwoners van opvanglocatie en Maastrichtenaren veel voor elkaar kunnen betekenen. “Het is mijn ambitie om dat ook op deze locatie voor elkaar te krijgen”, benadrukt de wethouder. “Doordat we centraal in de stad zitten, zijn er goede mogelijkheden voor wederzijdse uitwisseling. De bewoners zitten dicht bij verschillende voorzieningen. En buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers willen actief deelnemen om hen een zachte landing te bieden. In verbinding komen mooie dingen tot stand. Er zijn veel positieve initiatieven, zoals het Refugee Project Maastricht, waarbij ook studenten maatje zijn van een vluchteling. En een bijdrage aan de werkgelegenheid voor de stad is natuurlijk mooi meegenomen.”

Breed draagvlak

Met het draagvlak zit het wel goed in Maastricht. “Terecht komen er ook vragen over hoe we het gaan organiseren. Maar ook door eerdere ervaringen hebben we er alle vertrouwen in dat het goed gaat. We willen meteen goed kunnen acteren en voorkomen dat dingen uit de hand lopen. In het verleden hebben we al gemerkt dat als we een signaal neerleggen bij het COA en in gesprek blijven, er ook echt iets mee wordt gedaan. Over en weer weten we bij wie je moet zijn en waar je een luisterend oor vindt. Er is een goede samenwerking met het COA en de politie. De wijkagent speelt lokaal een rol als het gaat om alert zijn op wat er gebeurt. Vanuit de regietafel ligt er ook een directe link met het rijk en met landelijk beleid. Dat helpt ons.”

Actieve communicatie

Naar de omgeving is vanaf het begin actief gecommuniceerd. “We hebben het buurtnetwerk erbij betrokken en ook andere buurtnetwerken hebben hun ervaringen gedeeld. Ook het COA heeft een actieve rol gespeeld in de informatievoorziening. Mogelijk heeft dat eraan bijgedragen dat we bijvoorbeeld niet veel vragen hebben gekregen over overlast door veiligelanders. We borduren voort op de ervaring die we al hebben en kunnen nu de vruchten plukken van wat we al hebben opgebouwd. Natuurlijk is het niet alleen makkelijk. We staan voor een gezamenlijke opgave, een uitdaging waar we samen voor staan en waarin we samen optrekken, als gemeente en als COA.”

Van kantoorgebouw tot azc

De nieuwe opvanglocatie moet in de eerste helft van 2020 in gebruik worden genomen en zal zeker tot 2037 als vaste opvanglocatie fungeren. Het COA kocht in 2016 het voormalige kantoor van de PLEM, de Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij, van de gemeente Maastricht. Het markante gebouw uit de jaren zestig, dat tot gemeentelijk monument is verklaard, telt straks 45 wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten zoals was- en droogruimten, kantoren en een recreatieruimte. Op de begane grond komen kantoren, leslokalen en een kinderspeelzaal. De bovenste verdieping wordt kantoorruimte. Aan de achterkant komen vijf extra woonblokken met 38 wooneenheden rond een binnenplaats.